Titulní strana  »  Úřad ONLINE  »  Měsíčník Holešovsko

Měsíčník Holešovsko

Regionální měsíčník Holešovsko vydává město Holešov. Vychází jednou za měsíc vždy ca 20. dne měsíce v průměrném nákladu 6 000 výtisků. Distribuce do každé domácnosti v Holešově.

Popis:

 • zpravodajství, informace z úřadů, kultura, historie, sport, zábava, inzerce
 • formát A4, ofsetový tisk, 28 - 36 stran

 

Ceník inzerce měsíčníku Holešovsko

(platný od 1. ledna 2017)

 1. Plošná inzerce:
 • základní cena – 26 Kč/cm2
 • strana první – příplatek 100 % (omezená velikost)
 • barevné strany (strany druhá, předposlední a poslední – příplatek (50 %)
 • částky jsou zaokrouhlovány matematicky na celé desetikoruny

 

Základní ceny inzerce při zveřejnění v tištěném Holešovsku

 • 1 strana           -  7 000 Kč
 • ½ strany          -  4 500 Kč
 • ¼ strany          -  2 500 Kč

 

Slevy

 • dvě až pět opakování -  10 % sleva na jedno vydání
 • 6 a více opakování – 15 % sleva na jedno vydání

 

 

 1. Řádková inzerce:
 • řádková inzerce komerčního charakteru (včetně inzertních článků) 60 Kč/řádek    
 • fotografie ke komerčnímu článku 10 Kč/cm2

 

 

 1. Inzerce zdarma:
 • společenská rubrika
 • řádková i plošná inzerce nekomerčního charakteru a řádková i plošná inzerce příspěvkových organizací města Holešova a holešovských neziskových organizací pro akce v mikroregionu Holešovska; redakce Holešovska si vyhrazuje právo úpravy této inzerce

 

 

 1. Uzávěrka:
 • uzávěrka veškeré inzerce je vždy 12. příslušného měsíce (redakční uzávěrka mimo příjem inzerce - příspěvky dopisovatelů - 5. den příslušného měsíce)

 

 

K cenám inzerce je účtována DPH v platné výši.

 

Kontakty na redakci:

Jana Rohanová, DiS.

jana.rohanova@holesov.cz,

tel. 573 521 553, mobil: 603 488 727

 

Jednotlivá čísla Holešovska:

Holešovsko 2016

Holešovsko 2015

Holešovsko 2014

Holešovsko 2013

Holešovsko 2012

Holešovsko 2011

Holešovsko 2010

Holešovsko 2009

Holešovsko 2008

 

Návštěvnost webu:

TOPlist

TOPlist